четверг, 21 сентября 2017 г.

Наукова школа: «Розвиток інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів»

Проблема дослідження: Вплив чинників, компонентів, механізмів на розвиток та формування інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів, зокрема і профільних, і опорних шкіл

Керівник наукової школи: Василенко Н.В., доктор пед.наук, професор

Дата і місце заснування наукової школи: 2007р., КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», кафедра управління та адміністрування 

Засновник наукової школи: Василенко Н.В. 

Науковий потенціал та основні наукові напрями наукової діяльності школи: здобувачі наукового ступеня доктора філософії: галузь знань 01– освіта / педагогіка, за спеціальністю 015– професійна освіта; спеціалізація – теорія і методика професійної освіти.
Основні напрями наукової діяльності школи:
Загородній Сергій Петрович, директор КНЗ №4 ВМР: «Розвиток інноваційної компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти».
Дрозд Тетяна Михайлівна, методист ММК, м. Вінниця «Розвиток комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти»
Кучерява Юля Володимирівна, вчитель НВК № 29 м. Вінниця: «Розвиток творчої компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти».
Шевченко Ілона Андріївна, викладач кафедри екології, природничих та математичних наук: «Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти»
Дзигаленко Людмила Миколаївна, вчитель технологій НЗ №20 ВМР : «Розвиток технологічної компетентності вчителів трудового навчання у системі післядипломної освіти».
Коваленко Лариса Василівна, завідувач відділу методики викладання української мови і літератури, мов національних меншин та світової літератури: «Розвиток професійної компетентності вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти»
Заячковський Володимир Михайлович, директор державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економіний коледж», «Розвиток технологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної освіти».
Сагадіна Оксана Юріївна, викладач Вінницького інституту Університету «Україна»: «Підготовка вчителів в системі післядипломної освіти до консультативної профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи». 

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. В останні 10 років науковою школою розвиваються нові перспективні напрямки досліджень та співпраці як з науковими установами України та зарубіжжя, так і з недержавними структурами, зацікавленими у становленні та розвитку освіти в Україні. Робота наукової школи тісно пов’язана з підготовкою здобувачів до наукового рівня освіти, значна кількість яких є безпосереднім підтвердженням популярності школи, вагомості отриманих результатів дослідження керівниками навчальних закладів та вміння науково-педагогічних працівників заохочувати до робити педагогів до розвитку професійної компетентності в системі післядипломної освіти.

Місце у регіональної науці. Заснована наукова школа займає унікальне місце у науці Академії та не має аналогів за різноманітністю та обсягом проведених досліджень. Численні наукові публікації та міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції, що їх організовують представники наукової школи, є прямим підтвердженням її значущості та чільного місця у розвитку освіти в Україні.

Міжнародні та всеукраїнські зв’язки. Наукова школа відома своєю дружньою співпрацею з найбільш вагомими науковими закладами Європи та України у галузі освіти. Встановлені тісні наукові контакти з закладами післядипломної освіти м. Варшава, м. Кракова та ін.; вітчизняними обласними інститутами післядипломної освіти м. Полтава, м. Рівно, м. Кропивницький, м. Хмельницький, м. Б. Церква, м. Черкаси та ін.. 

Серед головних напрямів співробітництва можна виділити:
1) роботу над спільними науковими проектами;
2) спільні публікації;
3) запрошення фахівців для читання лекцій, семінарів, участі у міжнародних конференціях;
4) спільну організацію міжнародних та всеукраїнський конференцій;
5) стажування у профільних наукових установах України.